Stawizny z rukomaj dožiwić(21)

srjeda, 09. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W šulskim muzeju Radworskeje šule smědźa sej šulerjo a wopytowarjo historiske ratarske nastroje wotkryć. Někotre z nich pak trjebaja nuznje pomoc fachowcow, zo bychu je raz přehladali. Foto: Steffen Wjacławk W šulskim muzeju Radworskeje šule smědźa sej šulerjo a wopytowarjo historiske ratarske nastroje wotkryć. Někotre z nich pak trjebaja nuznje pomoc fachowcow, zo bychu je raz přehladali. Foto: Steffen Wjacławk

Idejowe wubědźowanje sakskeho ­fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej ­kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ znowa tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny pozbudźiło. Serbske Nowiny rjad drobnych a małych projektow w serialu předstajeja.

Žiwe serbske agrarne stawizny šulerjam na dožiwjenjowpołne wašnje spřistupnić je Steffenej Wjacławkej naležnosć wutroby. To wšak njezadźiwa, je dźě wón wukubłany stawiznar. Jako přidružnik skutkuje nětko na Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“. Mjeztym hižo pjeć lět wuwučuje Budyšan stawizny, geografiju a etiku. Jako takrjec fachowc je sej wězo tež šulski muzej ze starymi ratarskimi nastrojemi wobhladał, kotrež ludźom zwjetša na dnju wotewrjenych duri pokazuja. „To su jara rjane eksponaty“, wón rozjasnja, „ale dźěl z nich njefunguje a je w špatnym stawje. Zaměr tajkeho specifiskeho muzeja pak ma być, zo stawizny z ruku dožiwiš.“ Nawodnistwo šule jeho tuž prošeše naležnosće muzeja přewzać a pomhać.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND