Logo ma zwjazanosć němskeho a serbskeho symbolizować

srjeda, 09. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Thomas Schwarz z wuměłstwoweho towarstwa wjeseli so hromadźe z nowym Slepjanskim wjesnjanostu Jörgom Fundu (CDU), wjesnym předstejićerjom Wolfgangom Goldsteinom (wotlěwa) a čłonami dalšich towarstwow nad pjenjezami ze sakskeho fondsa „Čiń sobu!“.  Foto: Joachim Rjela Thomas Schwarz z wuměłstwoweho towarstwa wjeseli so hromadźe z nowym Slepjanskim wjesnjanostu Jörgom Fundu (CDU), wjesnym předstejićerjom Wolfgangom Goldsteinom (wotlěwa) a čłonami dalšich towarstwow nad pjenjezami ze sakskeho fondsa „Čiń sobu!“. Foto: Joachim Rjela

Próca wo zachowanje njewšědneho objekta je Slepjanske towarstwa kruće hromadu skowała. Nětko maja koncept do přichoda – a samo logo.

Stary komunalny twarski zawod w Slepom ma so z towarstwowym domom a zetkanišćom stać. To je zaměr wosom towarstwow, kotrež objekt wobstajnje wužiwaja. Něhdźe sto ludźi so tam swo­jemu hobbyjej wěnuje.

Poprawom bě předwidźane, zo měješe w by­wšim gmejnskim zarjadnistwje přesy­dlenc z Miłoraza swoje přemysło wjesć. Hač do toho smědźachu Slepjanske towarstwa twarjenje přechodnje wužiwać. Zajimc z Miłoraza so ženje namakał njeje­. Tak chcychu imobiliju předać, přede­wšěm tohodla, dokelž bě w bywšej gmejnskej radźe rěč wo tym, zo saně­rowanje twarjenja pječa milion eurow płaći. Telko pjenjez njeby Slepjanska gmejna nihdy nanihdy zwjesć móhła. To pak, kaž je so mjeztym wukopało, tež scyła trjeba njeje.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Wuměłc Jörg Tausch je na fasadźe Slepjanskeho towarstwoweho a zetkawanskeho domu njedawno nowe logo připrawił.
dalši wobraz (2) Tule w bywšim Slepjanskim gmejnskim zarjadnistwje chcedźa wjesne towarstwa swój zhromadny domicil wutworić. Foto: Constanze Knappowa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND