Na městnje ćišćernje nastanu bydlenja

srjeda, 09. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hdźež je něhdy na Budyskej Hornčerskej hasy serbska ćišćernja stała, su nětko započeli nowej domaj twarić. Tu nastanje dohromady 88 bydlenjow z wobstajnym hladanjom staršich ludźi.  Foto: Carmen Schumann Hdźež je něhdy na Budyskej Hornčerskej hasy serbska ćišćernja stała, su nětko započeli nowej domaj twarić. Tu nastanje dohromady 88 bydlenjow z wobstajnym hladanjom staršich ludźi. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Něhdźe dwaj tydźenjej so nětko na terenje bywšeje serbskeje ­ćišćernje na Budyskej Hornčerskej zaso něšto hiba. Po tym zo bě w juniju twarska dowolnosć za nowotwar předležała, su konkretnje planować započeli a w nowembru wotzamknyli. Předewzaće „Wohnquartier LISA GmbH & Co. KG“ chce tam nětko bydlenja z wobstajnym hladanjom staršich ludźi twarić. Dohromady ma 88 bydlenskich jednotkow w dwěmaj twarjenjomaj nastać.

Za domaj w formje wile su srjedź nowembra blisko měšćanskeje murje twarsku jamu wuzběhnyli. Minjeny tydźeń nastajichu twarski kran, z kotrehož pomocu mjeztym hižo pincu twarja. W njej budźetej pozdźišo skład a technika zaměstnjenej. Dźěła mjeztym derje postupuja. Přetorhnyć chcedźa je jenož w tym padźe, jeli zymskeho wjedra dla dale dźěłać njemóža. Hłowne twarjenje bydlenskeho kwartěra nastanje dale prědku podłu Hornčerskeje hasy. W nim wutworja mjez druhim dnjowe hladanišćo. Hłowny dom chcedźa kónc prěnjeho kwartala 2021 twarić započeć. Planowane je, zo móža kónc lěta 2022 do cyłkowneho objekta zaćahnyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND