Pyramida znamjo nabožneho a narodneho zmyslenja

srjeda, 09. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hižo wot lěta 1998 pyši rjana pyramida nawjes před Salowskej kapałku.  Foto: Alfons Handrik Hižo wot lěta 1998 pyši rjana pyramida nawjes před Salowskej kapałku. Foto: Alfons Handrik

Salow (aha/SN). Byrnjež njedorěčane było, pěstuja Šunow, Sulšecy a Salow rjanu adwentnu zhromadnosć. W prěnjej wsy wuhladaš boži narodk, w druhej swěčkowy wobłuk a w Salowje pyramidu. Wobkuzłacy to napohlad před 1954 poswjećenej kapałku. Zo tam pyramida mjeztym 22 lět ludźi zahorja, je zasłužba Jurja Szczepanskeho, kiž je jako wučeny mašinowy zamkar po towaršnostnym přewróće za Kulowsku měšćansku piwarnju dźěłał. Jako wěcywustojny za wuhoto­wanje korčmow bě wón wjele po puću. W Petershainje njedaloko Kamjenca bě wot tamnišeje pyramidy tak fascinowany, zo namjetowaše tehdy jako wjesny předstejićel, podobnu tež w Salowje postajić.

Srjedź lěta 1998 rozmyslowachu wjacori wjesnjenjo wo wulkosći a wobsahu pyramidy, kotraž dyrbješe nabožne a narodne zmyslenje Salowčanow wobsahować. Dojednachu so na tři poschody. Na hornjej stej widźeć jandźelej, srjedźa hajnik, sorna a dźiwje swinjo a deleka boži narodk z Jězusom, swjatej Mariju a swjatym Józefom. Wšitke nimale dwaceći postawow je hač do 35 centimetrow wysokich. Wurězane su wone z 25 milimetrow tołsteho wodokruteho lěpjeneho drjewa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND