Přizamknu nowu twarsku štwórć

štwórtk, 17. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Priwatny wobsedźer jedneje z 19 ležownosćow w nowej bydlenskej štwórći w Pančicach-Kukowje mjeztym hižo pilnje twari.  Foto: Marian Wjeńka Priwatny wobsedźer jedneje z 19 ležownosćow w nowej bydlenskej štwórći w Pančicach-Kukowje mjeztym hižo pilnje twari. Foto: Marian Wjeńka

Hospodarski plan 2021 steješe w srjedźišću wuradźowanja zhromadźizny zaměroweho wopłóčkoweho zwjazka Při Klóšterskej wodźe předwčerawšim w Chróšćanskej „Jednoće“.

Chrósćicy/Pančicy-Kukow (AK/SN). Zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) chce klětu 200 000 eurow do twarskich naprawow inwestować. Ćežišćo budźe, nowotwarsku štwórć Při Srjedźnym puću w Pančicach-Kukowje wopłóčkowej syći přizamknyć. Za to předwidźi AZV 150 000 eurow. Dale na­łoži 50 000 eurow za nowe domowe přizamknjenja a za techniku. Tak steji to w hospodarskim planje 2021, kotryž je wjetšina zhromadźizny zaměroweho zwjazka předwčerawšim, wutoru, wobzamknyła. Porchow, Worklecy a Pančicy-Kukow přihłosowachu, Chrósćicy a Ralbicy-Róžant plan wotpokazachu. Pandemije dla njewotmě so posedźenje kaž hewak na Porchowskim gmejnskim zarjedźe, ale w Chróšćanskej „Jednoće“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND