Zwěsćeja wjele zrozumjenja za škitne naprawy

pjatk, 18. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wšědnje kontroluje policija dodźerženje wukazow, kaž činjachu to wčera hłowny policajski komisar Torsten Jahn, wyša policajska komisarka knjeni Witschaß a přichodny policajski mišter knjez Ahnert (wotpr.) w Budyšinje.  Foto: SN/Hanka Šěnec Wšědnje kontroluje policija dodźerženje wukazow, kaž činjachu to wčera hłowny policajski komisar Torsten Jahn, wyša policajska komisarka knjeni Witschaß a přichodny policajski mišter knjez Ahnert (wotpr.) w Budyšinje. Foto: SN/Hanka Šěnec

Zhorjelc (SN/JaW). Přezcyłnje policija we wo­krjesomaj Budyšin a Zhorjelc kontroluje, hač so wobydlerjo po postajenjach wo škiće před koronawirusom maja.­ To wobkrući na naprašowanje medijo­wy rěčnik Zhorjelskeje policaj­ske­je direkcije Kai Siebenäuger. „Kolegojo a koleginy dźiwaja při tym na komuni­kaciju, wabja wo akceptancu za naprawy a sensibi­lizuja ludźi za płaćiwe prawidła. Hakle w druhej kročeli wuprajeja chłostanja.“ Při­wšěm zastojnicy zwěsćeja, zo so wjetšina po postajenjach ma.

W serbskich a dwurěčnych gmejnach a městach su wot spočatka decembra wjac hač 120 přeńdźenjow přećiwo škitnym naprawam koronawirusa dla zwěsćili. Najwjace z nimale sto bě jich we Wojerecach, w Rakecach wjac hač dźesać, w Njeswačidle nimale dwaceći a w Ralbičansko-Róžeńčanskej gmejnje znajmjeńša jedyn pad. „Detaile njemóžemy podać. W dalšich dwurěčnych gmejnach njejsmy dotal žane přeńdźenja zwěsćili. To pak awtomatisce njerěka, zo so wšitcy wobydlerjo po přepisach maja, ale zo dotal ničo zwěsćili njejsmy“, Kai Siebenäuger rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND