Mjenje dochodow pandemije dla

pjatk, 18. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Poslednje dny stareho a prěnje dny nowe­ho lěta su na mnohich městnach składnosć, na dźěło zašłych měsacow zhladować. Serbske Nowiny rozhladuja so po dwurěčnych komunach, što su tam zdokonjeli.

Kulow (AK/SN). Najebać koronapandemiju móžeše město Kulow lětsa swoje planowane naprawy zwoprawdźić, kaž měšćanosta Markus Posch (CDU) w swojim zhladowanju 2020 podšmórnje. „Wažne najprjedy raz bě, zo smy nowu pěstowarnju w Kulowje dotwarili a za wužiwanje přepodali. Dale smy saněrowanje Krabatoweje zakładneje šule dokónčili“, sćehnje Posch prěnju bilancu. W zakładnej kaž tež we wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ je město do digitalneje infrastruktury inwestowało. Klětu chcedźa hišće kónčne nastroje kaž tablety, laptopy a digitalne tafle wobstarać. Wonkownje najwočiwidniše je nowowuhotowane Kulowske torhošćo.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND