Za serbsku kulturu a identitu poručenje

wutora, 22. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

We wokrjesu LDS spěchuja klětu 14 projektow z cyłkownje 20 000 eurami

Lubin (SN/at). Z přistupom k serbskemu třěšnemu zwjazkej Domowinje je wo­krjes Dubja-Błóta po słowach jeho krajneho rady Stephana Logi (SPD) „mały kusk stawiznow pisał a znamjo za němsko-serbsku mjezsobnosć sadźił“. Tele sobu­stawstwo je dalši wjeršk za serbske žiwjenje w najsewjernišich kónčinach serbskeho sydlenskeho ruma w lěće, postajanym wot koronapandemije.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND