Hrodźišća z čaru zwjazaja

wutora, 22. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Jasmin Kaiser z Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy a Měrko Pohonč z Wotrowa staj wčera štyri nowe informaciske tafle při tamnišim hrodźišću přišrubowałoj. Walentin je jimaj ze zajimom přihladował.  Foto: Feliks Haza Jasmin Kaiser z Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy a Měrko Pohonč z Wotrowa staj wčera štyri nowe informaciske tafle při tamnišim hrodźišću přišrubowałoj. Walentin je jimaj ze zajimom přihladował. Foto: Feliks Haza

Na kromje Wotrowa nowe dwurěčne tafle připrawili

Wotrow (SN/MWj). Kamjenski Muzej zapad­neje Łužicy je wčera swój projekt „Archeologiska hrodźišćowa čara Hornjeje Łužicy“ zwoprawdźeć započał. Při 16 hrodźišćach Budyskeho wokrjesa nastajeja nětko wobšěrne informaciske tafle­ w němskej a serbskej rěči. Start bě wčera při Wotrowskim hrodźišću. Tam je minjene tydźenje Měrko Pohonč dotalne informaciske tafle při hornim a delnim zachodźe hrodźišća wotšrubował, staja­dła wurjedźił a pomolował. Nimo toho su wón a čłonojo bywšeje wjesneje rady a Wotrowska młodźina schód na hrodźišćo ponowili a ławki nastajeli. Bě to projekt we wobłuku sakskeho fondsa „Čiń sobu!“, kotryž bě Wotrowčan loni zapodał a přizwoleny dóstał, zo móhł stare tafle­ ponowić. Hakle pozdźišo so wukopa, zo planowaše Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy hrodźišćowu čaru a tohorunja nowe tafle. Tak hodźeše so za Wotrow woboje zwjazać.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Na infotaflach při Wotrowskim hrodźišću móžeš so wo jeho stawiznach tež w serbskej rěči wobhonić.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND