Pytaja nowych wobornikow

srjeda, 23. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Sydom planowych městnow we Wojerecach njewobsadźenych

Wojerecy (AK/SN). Za powołansku wohnjowu woboru Wojerecy a za integrowane regionalne wuchowanišćo wuchodna Sakska maja so nuznje njewobsadźene planowe městna wobsadźić. To podšmórny na wčerawšim posedźenju Wo­jerowskeje měšćanskeje rady Benny ­Bastisch, kiž je wot nowembra 2019 nawoda fachoweho wobłuka wohnjowa wobora města Wojerecy. Tutomu wobłukej přisłušeja wohnjowa wobora, wu­chowanska słužba a wuchowanska centrala. Jednohłósnje měšćanscy radźićeljo wobzamknychu, płaćacy stop wobsa­dźenja městnow za přichodne lěto cofnyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND