Wobmjezowanja dale płaćiwe

póndźela, 28. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany/Budyšin (SN/JaW). Tuchwilne wobmjezowanja za škit před koronawirusom su tež silwester a nowe lěto płaćiwe. To wobkrućištej nam na naprašowanje Sakske ministerstwo za socialne a towaršnostnu zhromadnosć a Budyski krajnoradny zarjad. Tak smědźa so dale maksimalnje pjeć wosobow z dweju domjacnosćow zetkać. „Dźěći hač do 14 lět k tomu njeliča. Za rjadowanja na městnje rozsudne su płaćiwe postajenja w jednotliwych zwjazkowych krajach“, rěka k tomu na internetnej stronje zwjazkoweho knježerstwa, na kotrež wobě zarjadnišći skedźbnjatej. Dale w postajenju rěka, zo „je na silwesterskim dnju a nowe lěto po wšej Němskej zakazane, so zhromadźować“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND