Nowa technika za šulu

srjeda, 30. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanosta Lutz Mörbe wobhlada sej ze zastupowacej nawodnicu Kerstin Reiche jednu z nowych interaktiwnych taflow, kotrež su lětsa we Wulkodubrawskej zakładnej šuli instalowali.  Foto: Carmen Schumann Wjesnjanosta Lutz Mörbe wobhlada sej ze zastupowacej nawodnicu Kerstin Reiche jednu z nowych interaktiwnych taflow, kotrež su lětsa we Wulkodubrawskej zakładnej šuli instalowali. Foto: Carmen Schumann

W gmejnje wjele docpěli, něštožkuli pak tež ležo wostało

Wulka Dubrawa (CS/SN). Hišće do hód móžeše Wulkodubrawska gmejna digitalizowanje swojeje zakładneje šule wotzamknyć. „W kubłanišću mamy nětko dospołnje nowy kompjuterowy kabinet z nowymi serverami. Interaktiwne tafle zmóžnjeja cyle hinaše wuknjenje. Mamy tam nětko štyri kruće zatwarjene interaktiwne tafle kaž tež dwě mobilnej. Nimo toho smy 20 nowych tabletow wobstarali“, zjima wjesnjanosta Lutz Mörbe (njestronjan) tuchwilne połoženje w šuli. Něšto wjace hač 97 000 eurow je komuna do digitalizowanja kubłanišća inwestowała, z toho 82 000 za nastroje a 15 000 za instalaciju. Byrnjež so kónčna kontrola w času lockdowna wotměwa, móžachu šulerjo nowu techniku hižo do toho wuspytać. Wot 180 chowancow Wulkodubrawskeje zakładneje šule so 40 na dobrowólnej wučbje serbšćiny wobdźěla. Wutwar šěrokopasmoweje syće, kotryž bě wuměnjenje za digitalizowanje šule, je sej w nachilacym lěće wjele prócy žadał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND