Pozbudźeja k serbskosći

wutora, 05. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Přirada za serbske naležnosće města Wojerec podpěruje angažement za serbsku rěč a serbske nałožki w měšćanskich dźělach.

Wojerecy (AK/SN). Ze serbšćinu kóžde zetkanje gremija zahajeja. „Dźe wo leksiku. Rěčimy na přikład wo koronawirusu, wo wólbach wyšeho měšćanosty, wo měsće. Runje tak dźe mi wo wšědne serbske žiwjenje“, wuswětla čłonka Wojerowskeje přirady za serbske naležnosće Brigita Šramina. Dźewjećčłonski gremij bě loni jara aktiwny a je intensiwne lěto přežiwił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND