Dawaja přehlad wo domjacej zwěrinje a rostlinach

štwórtk, 07. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Při Dźěwinskim lěsnym jězoru informuja z tajkimi taflemi wo domjacej zwěrinje a rostlinach.  Foto: Joachim Rjela Při Dźěwinskim lěsnym jězoru informuja z tajkimi taflemi wo domjacej zwěrinje a rostlinach. Foto: Joachim Rjela

Dźěwin (AK/SN). Z informaciskimi ta­flemi w formje přirodoweje wučbneje šćežki su loni teren wokoło Dźěwinskeho lěsneho jězora polěpšili a jemu wjetšu kwalitu dali. Na to skedźbnja Slepjanske wudźerske towarstwo w swojim zhla­dowanju na lěto 2020. Natwarili ­su tafle wo domjacych reptilijach a amfibijach, wo štomach, wo domjacych ­spěwatych ptačkach, wo zwěrinje na wodźe a při njej kaž tež wo domjacych brukach a mje­telach. Spěchowany bu projekt ze srěd­kami załožby Doma w Slepom.

Nawodnica hłowneho zarjada Slepjanskeje gmejny Marion Mudrina je pře­dewzaće skutkownje podpěrała. Wo techniske zwoprawdźenje staraše so Knut ­Olbrich z Běłowodźanskeje wabjenskeje firmy. Nastajili su tafle čłonojo wudźerskeho towarstwa. „Dźakować chcu so našemu wudźerskemu zwjazkej Połobski Florenc za grafiki rybjacych wobrazow a za wučbnu taflu wo wudźenju. Hdyžkuli mějachmy prašenja, su nam pom­hali“, praji předsyda Slepjanskeho to­warstwa André Krupper.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND