W Prawočanskim pralěsu dale za šnórami ćahaja

štwórtk, 21. januara 2021
artikl hódnoćić
(1 )
Matej Dźisławk prezentowaše mjezynarodny cocktail scomt hodźacym so přikuskom, Wito Bejmak a Stani Brězan rozłožištaj potentnu matematiku, a braška Marko Jurk (wotlěwa) je z wirtuelneje Korutanskeje na swojorazne wašnje po programje prěnjeho ryzy digitalnje wuhotowaneho jolka-swjedźenja wjedł. Reprodukcije: SN/Hanka Šěnec Matej Dźisławk prezentowaše mjezynarodny cocktail scomt hodźacym so přikuskom, Wito Bejmak a Stani Brězan rozłožištaj potentnu matematiku, a braška Marko Jurk (wotlěwa) je z wirtuelneje Korutanskeje na swojorazne wašnje po programje prěnjeho ryzy digitalnje wuhotowaneho jolka-swjedźenja wjedł. Reprodukcije: SN/Hanka Šěnec

Digitalny debit jolka-swjedźenja jako wuslědk wuspěšneho spjećowanja

Kajka to ironija: Runje zarjadowanje, za kotrež su organizatorojo w minjenych lětach z pokazku „tež lětsa bjez livestreama“ wabili, je so hladajo na ličbu wobdźělnikow z dotal najwuspěšnišim wirtuelnym serbskim swjedźenjom stało. Što tajkale pandemija tola wšitko zamóže ... Hewak so korona w programje 23. jolki pod hesłom „Korutanska – Z korejtu přez dolinu“ nimale njejewješe, wothladajo wot na tři ducenty štučkow wopřijacy spěw Luciana Kaulfürsta, kiž – zastupujo takrjec tradicionalny jolka-chór – ze swójskimi hrónčkami we wobłuku tak mjenowaneho warm-upa zwěsći, zo tuchwilu postajeny radius aktiwitow 15 kilometrow za Łužicu njedosaha.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Pucherjowy ekspres: Lětsa bu wosebita delikatesa zarězaneho swinjeća za čestneho hosća jolki Chróšćanskemu Krawčikec hosćencej přepodata. Foto: Feliks Haza
dalši wobraz (2) Michał „Černo“ Brězan z Nukničanskeho wjesneho kluba je kupcam dobropisa dohromady 180 pakćikow z regionalnymi žiwidłami dodawał.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND