Gmejnscy radźićeljo porokuja wjesnjanosće swojowólnosć

wutora, 26. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Tež Trjebinska wohnjowa wobora z komunalneje pawšale profituje, dokelž dóstanje nowe jězdźidło. Někotři gmejnscy radźićeljo pak wjesnjanosće wumjetuja, zo je w tym nastupanju swojowólnje postupował.  Foto: Joachim Rjela Tež Trjebinska wohnjowa wobora z komunalneje pawšale profituje, dokelž dóstanje nowe jězdźidło. Někotři gmejnscy radźićeljo pak wjesnjanosće wumjetuja, zo je w tym nastupanju swojowólnje postupował. Foto: Joachim Rjela

Na najwšelakoriše wašnje je Trjebinska gmejna loni srědki z komunalneje pawša­le nałožowała. Zo su pjenjezy derje­ wužiwali, nichtó njeprěje. Ale kak je so to stało, so někotrym njelubi.

Trjebin (AK/SN). Pjenjezy z pawšale Swobod­neho stata Sakskeje k zesylnjenju wjesneje kónčiny je Trjebinska gmejna loni­ w Trjebinje a Miłorazu mnohostronsce zasadźiła. To podšmórny wjesnja­nosta Waldemar Locke (CDU) minjeny štwórtk na posedźenju gmejnskich radźićelow. Wjetšina z nich je wužiwanje srědkow dodatnje wobkrućiła. Wosom radźićelow hłosowaše za to, třo přećiwo tomu a dwaj so hłosa wzdaštaj.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND