Serbska přirada ma dalšu čłonku

srjeda, 27. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Dźewjećwosobowu přiradu za serbske naležnosće města Wojerec wo dalšu čłonku rozšěrja. Gabriela Linakowa, wot lěta 2010 čestnohamtska społnomócnjena města za serbske naležnosće, gremijej přichodnje jako dźesata wěcywustojna wobydlerka přisłuša.

Wojerecy (AK/SN). Za Gabrielu Linakowu je so Wojerowska měšćanska rada z wjetšinu na wčerawšim posedźenju wuprajiła. Zdobom wobzamkny wona změnu wustawkow wo zarunanju čestnohamtsce skutkowacych. Tak změje Linakowa za swoje čestnohamtske skutkowanje měsačnje 40 eurow. „Dźěłowe městno jej přewostajimy“, podšmórny wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr