Serbska přirada ma dalšu čłonku

srjeda, 27. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Dźewjećwosobowu přiradu za serbske naležnosće města Wojerec wo dalšu čłonku rozšěrja. Gabriela Linakowa, wot lěta 2010 čestnohamtska społnomócnjena města za serbske naležnosće, gremijej přichodnje jako dźesata wěcywustojna wobydlerka přisłuša.

Wojerecy (AK/SN). Za Gabrielu Linakowu je so Wojerowska měšćanska rada z wjetšinu na wčerawšim posedźenju wuprajiła. Zdobom wobzamkny wona změnu wustawkow wo zarunanju čestnohamtsce skutkowacych. Tak změje Linakowa za swoje čestnohamtske skutkowanje měsačnje 40 eurow. „Dźěłowe městno jej přewostajimy“, podšmórny wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND