Wjele mjenje wopytowarjow zličili

srjeda, 27. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerowski hród z měšćanskim muzejom je tuchwilu runje tak zawrjeny kaž susodny zwěrjenc.  Foto: Stefanie Jürß Wojerowski hród z měšćanskim muzejom je tuchwilu runje tak zawrjeny kaž susodny zwěrjenc. Foto: Stefanie Jürß

Wojerowski zwěrjenc a susodny hród stej lońšeho dwójneho nanuzowaneho zawrjenja dla nimale 20 procentow mjenje wopytowarjow měłoj.

Wojerecy (SN/MWj). Dohromady 113 468 wopytowarjow su loni we Wo­jerowskim zwěrjencu a na tamnišim hrodźe zličili. Kaž rěčnica coologiskeje a kulturneje towaršnosće města Stefanie Jürß zdźěli, bě to porno lětu 2019 ně­hdźe 19 procentow mjenje ludźi, nimale 27 000. Nanuzowaneho zawrjenja koronapandemije dla dyrbješe zwěrjenc 107 dnjow začinjeny wostać, hród a muzej samo 142 dnjow. Tójšto zarjadowanjow hromadźe słušaceju zarjadnišćow dyrbješe wupadnyć. Mjez druhim běchu to tež tajke, hdźež hewak wosebje wjele zajimcow zličeja, kaž měšćanski dźěćacy dźeń, halloweenska party, wulki swójbny swjedźeń a adwentne kuzło na hrodźe a w měšćanskim muzeju. Kubłanske a dožiwjenske poskitki zwěrjencoweje pedagogiki hodźachu so jenož we wobmjezowanej formje wotměć, projekty muzejoweje pedagogiki scyła nic.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND