We wokrjesu z błyskačemi tójšto pjenjez nazběrał

srjeda, 27. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Stacionarne błyskače w Budyskim wokrjesu su loni wokrjesnej kasy 2,3 miliony eurow wunjesli. Tež tónle nastroj při zwjazkowej dróze B 96 w Chelnje je k tomu přinošował.  Foto: Hanka Šěnec Stacionarne błyskače w Budyskim wokrjesu su loni wokrjesnej kasy 2,3 miliony eurow wunjesli. Tež tónle nastroj při zwjazkowej dróze B 96 w Chelnje je k tomu přinošował. Foto: Hanka Šěnec

Hdyž sy z awtom přespěšnje po puću tak zo će błyskač lepi, je to za potrje­cheneho njelubozna wěc. Na tamnym boku pak so tón wjeseli, kiž potom mjeńšu abo wjetšu sumu pjenjez dó­sta­nje, ­na přikład wokrjes. W běhu lěta na te­ wašnje šwarna suma nastawa.

Budyšin (SN/MWj). Přespěšnje jěducy a při tym lepjeni šoferojo w Budyskim wokrjesu su loni dohromady wjace hač 2,3 miliony eurow pokuty zapłaćili. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, je to nimale 230 000 eurow wjace hač lěto do toho. Nimale 61 000 wodźerjow jězdźidłow bu błysknjenych. To je něhdźe 4 600 wjace hač w lěće 2019. Kóžde druhe drohe foto přinošowachu stacionarne błyskače. „Naj­wuspěšniši“ bě tón w Póckowach (Putzkau), hdźež su loni 5 500 tempowych hrěšnikow fotografowali. Připrawa wobradźi Budyskemu wokrjesej 105 000 eurow dochodow, něhdźe 25 000 eurow wjace hač lěto do toho. Błyskač při zwjazkowej dróze B 6 w Błócanach (Plotzen) w Bukečanskej gmejnje třěli 4 800 wobrazow w hódnoće dohromady 96 000 eurow. Třeći najwunošniši błyskač je tón při B 96 w Rašowje (Rascha). Tam lepichu 3 600 „nuznych“, kotřiž mějachu 57 000 eurow do wokrjesneje kasy płaćić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND