Twarska firma spěchuje hwězdarnju

pjatk, 29. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda spěchowanskeho towarstwa Budyskeje šulskeje hwězdarnje Rüdiger Hackel a marketingowy nawoda firmy Hentschke Bau Sven Johne (wotlěwa) rěčitaj wo nowych projektach hwězdarnje.  Foto: Jörg Knappe Předsyda spěchowanskeho towarstwa Budyskeje šulskeje hwězdarnje Rüdiger Hackel a marketingowy nawoda firmy Hentschke Bau Sven Johne (wotlěwa) rěčitaj wo nowych projektach hwězdarnje. Foto: Jörg Knappe

Budyšin (SN). Wospjet je Budyske twarske předewzaće Hentschke Bau tudyšu šulsku hwězdarnju „Johannes Franz“ podpěrało, tónraz z 50 000 eurami. Dar zmóžnja dalše wobhospodarjenje najstaršeje šulskeje hwězdarnje Němskeje, kotraž je runje we wuchodosakskim regio­nje mjez šulerjemi a studowacymi jara woblubowana, rěka w nowinskej zdźělence firmy Hentschke Bau. Pjenjezy wužiwaja za personalne wudawki runje­ tak kaž za wěcne srědki, kotrež wosebje hódny pedagogiski koncept šulskeje hwězdarnje podpěruja.

Darjena suma zawěsća dźěło astro­nomiskeje institucije hač do kónca lěta 2021. W minjenych lětach je firma Hentschke hižo wjacekróć wjetše sumy Budyskej šulskej hwězdarni dariła. „Chcemy tak k atraktiwnosći regiona, k dźěćacemu a młodźinskemu kubłanju a k sposrědkowanju přirodowědnych do­póznaćow přinošować“, wuswětla jednaćel twarskeho zawoda Jörg Drews. Dar zmóžnja, zo ma hwězdarnja dale kruće přistajeneho sobudźěłaćerja, kiž profesionalne dźěćace a młodźinske dźě­ło zaruča. Nimo toho financuja z pjenjezami interaktiwnu medijowu sćěnu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND