Šefina farmy nětko w pěstowarni

pjatk, 29. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Nadrobnosće dalšeho dźěła w Brětnjanskim dźěćacym přebywanišću dorěčachu sej dotalna nachwilna nawodnica Angela Gnauck, nowa šefina Liane Semjank a zamołwity za pěstowarnje CSB Ronny Škoda (wotlěwa).  Foto: CSB Nadrobnosće dalšeho dźěła w Brětnjanskim dźěćacym přebywanišću dorěčachu sej dotalna nachwilna nawodnica Angela Gnauck, nowa šefina Liane Semjank a zamołwity za pěstowarnje CSB Ronny Škoda (wotlěwa). Foto: CSB

Brětnja (SN/MWj). Lianu Semjank znaja mnozy we Wojerowskim regionje jako nawodnicu tamnišeje dźěćaceje a młodźinskeje farmy. Jako bě wjelelětny nawoda Winfried Leps w lěće 2008 na wuměnk šoł, je wona nawodnistwo farmy přewzała. Do toho bě tam wot lěta 2005 zastupowaca nawodnica a zamołwita za pe­dagogiske dźěło. Prjedy hač skut­kowaše na farmje, nawjedowaše wona Rakečansku pěstowarnju „Raj palčikow“ a bě na to poradźowarka nawodnicow dźěćacych dnjowych přebywanišćow w nošer­stwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND