Planuja wutwar Paulijoweje

štwórtk, 04. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Na Budyskej Paulijowej su fachowcy wčera rano připrawili znački, zo bychu měry křiwicy na křižowanišću, kotrež ma so přetwarić zwěsćili.  Foto: Uwe Soeder Na Budyskej Paulijowej su fachowcy wčera rano připrawili znački, zo bychu měry křiwicy na křižowanišću, kotrež ma so přetwarić zwěsćili. Foto: Uwe Soeder

Z plakatami na štomach we wobłuku Budyskeje Paulijoweje mnozy wobydlerjo dale přećiwo tomu protestuja, zo ma so wjetšina štomow podrězać. Spočatk januara je twarski ­wuběrk města Budyšin wobzamknył, planowanje wo zakładnym wutwarje dróhi dale wjesć.

Budyšin (SN/MiR). Prěnje trěbne pruwowanja wobstejnosćow za wutwar dróhi běchu wčera dopołdnja připowědźene, a tak bě tež wotrězk Paulijoweje zara­ćeny a parkowanje wobmjezowane. Tola w tym wobłuku za parkowanišćom pytacy njetrjebachu dołho čakać. Wšako běše přepruwowanje hižo w rańšich hodźinach zakónčene. Fachowcy wobhladachu sej na testowej jězbje křižowanišćo Paulijowa/Ericha Pfaffowa. Tam su při bokach jězdneje na křižowanišću prowizorisce markěrowali, kak ma kroma chódnika pozdźišo wjesć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND