Za druhe bydlenje dawki płaćić

štwórtk, 11. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Z wosebitymi wustawkami přidatne dochody za Hamorsku gmejnu

Hamor (AK/SN). Štóž ma w Hamorskej gmejnje druhe bydlenje přizjewjene, dyrbi za to wot 1. januara 2021 dawki płaćić. Tole je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju z jednym wzdatym hłosom wobzamknyła. Z tym slěduje Hamor přikładej druhich komunow, přetož tež w Krušwicy, Běłej Wodźe, Zhorjelcu ­a Drježdźanach tajke wustawki maja. „Zasadnje dźe wo to, zo ći z druhim bydlenjom za wužiwanje gmejnskeje infrastruktury sobu płaća“, rozłoži sobudźěłaćerka komornistwa Antje Lukas. „Jako komuna prócujemy so wo přidatne dochody. Kelko to dokładnje budźe, njemóžemy hišće rjec.“ Po słowach Antje Lukas jedna so wo něhdźe 150 bydlenjow. To pak dyrbi zarjadnistwo Hamorskeje gmejny najprjedy dokładnje pruwować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND