Akcija za škitarjow a syjerjow

srjeda, 17. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/MiR). Mnohe družiny překasancow hroža wotemrěć. Jim pobrachuja přiběrajcy žiwjenske rumy. Za Wojerowski zwěrjenc je to přičina, so za jich škit zasadźeć. Za to wuwichu tam akciju „Škitarjo pčołkow, syjerjo nadźije“. Wotnětka dóstawaja darićeljo a podpěraćeljo zwěrjenca titku ze symješkami jako dźak. Je to specialna měšeńca, kotruž je nawoda coowa, entomologa Eugène Bruins, hromadu zestajał. Wona je wusměrjena na wosebitu potrjebu dźiwich pčołkow a tudyšich překasancow. Z akciju chce zwěrjenc přinošować k škitej insektowych družin w regionje. Symjo dosaha za płoninu hač do połštwórta kwadratneho metra. Wusyć hodźi so wone na zahrodźe doma abo w zwěrjencu na łuce mjetelčkow podłu płota při parkowanišću. Za to předwidźane městnosće su z taflemi woznamjenjene.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND