Ponowja zastanišćo w Boranecach

srjeda, 17. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Radworska gmejna chce so na twarskim projekće wjesneje dróhi K 7283 w Boranecach wobdźělić a tamniše busowe zastanišćo ponowić. To su gmejnscy radźićeljo na swojim posedźenju wutoru tydźenja jednohłósnje wobzamknyli. W Boranecach přewjeduja we wobłuku tak mjenowaneje zhromadneje naprawy wobšěrne twarske dźěła. Próstwu wo spěchowanske srědki je gmejna zapodała. Wobstejacu drjewjanu čakarnju chcedźa na hinaše wašnje wu­žiwać.

Energetisce wobnowić chcedźa wjesny dom zhromadźenstwow w Chelnje (Dorf­gemeinschaftshaus), bywšu gratownju wohnjoweje wobory. Srědki za zatwar nowych woknow a durjow we wobjimje 90 procentow přinošuja z fondsa za strukturne wuwiće bywšich brunicowych kónčin.

Wjesnjanostka Madeleine Rentsch radźićelow a hosći wo tym informowaše, zo nastupi nowy domownik šule a wjacezaměroweje hale „Slavia“, Stefan Paška z Radworja, dnja 1. apryla swoje zastojnstwo. Jeho běchu z cyłkownje 26 poža­darjow wuzwolili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND