Móža sej inwesticije dowolić

štwórtk, 18. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Rakečanska gmejnska rada prěni dwójny etat jednohłósnje wobzamknyła

Rakecy (JK/SN). Wo tym, zo ma Rakečanska gmejna solidny hospodarski zakład, je serbski wječornik hižo časćišo rozprawjał. Wčerawše prěnje lětuše posedźenje gmejnskeje rady to hišće raz wuzběhny a potwjerdźi. Jednohłósnje mjenujcy wobzamknychu radźićeljo wustawki za dwójny hospodarski plan gmejny 2021/2022. Prěni raz w stawiznach gmejny Rakecy su tajki plan nastajili. Wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) wobkrući to z dobrym financnym stawom gmejny. Wón wuzběhny tež wjacore lěpšiny tajkeho planowanja, mjez druhim jenož hišće kóžde druhe lěto so z nastajenjom plana zaběrać. Tak ma zarjadnistwo wjace chwile za wšědne a prawidłowne gmejnske nadawki. W dwójnym planje su zakótwjene wjacore wobšěrne inwesticije runje tak kaž spěchowanje a podpěra towarstwow a čestnohamtskeho dźěła, štož je njeparujomny dźěl wuspěšneho komunalneho dźěła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND