Móst nad Brusnikom chcedźa nětko saněrować

štwórtk, 18. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Z tohole mosta je w běhu lět tež wjele serbskich dźěći na Brusnik hladało, hdyž su w bliskim prózdninskim lěhwje přebywali.  Foto: Andreas Kirschke Z tohole mosta je w běhu lět tež wjele serbskich dźěći na Brusnik hladało, hdyž su w bliskim prózdninskim lěhwje přebywali. Foto: Andreas Kirschke

Běła Woda (AK/SN). Drjewjany móst nad Brusnikom (Braunsteich) w Běłej Wodźe dyrbja saněrować. Za to je so njedawno měšćanska rada wuprajiła. Jednohłósnje hłosowachu tam radźićeljo za próstwu frakcije Klartext, financne srědki z etata přewostajić za zwěsćenje kóštow. Tak sćěhuja radźićeljo poručenja hłowneho a socialneho wuběrka kaž tež wuběrka za twarstwo a hospodarstwo z januara. Měšćanska rada je zarjadnistwu nadawk dała, w lětušim etaće za to 10 000 eurow zaplanować. Zdobom ma wone pruwować, hač móhli wěcywustojneho ze spěchowanskich srědkow zapłaćić. Hižo před lětomaj běše rěč wo tym, móst wobnowić. Wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext) pak bě tehdy podšmórnył, zo budźe móst hakle pozdźišo saněrowany.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND