Podpěruja digitalne koncepty

pjatk, 19. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo gmejny Ralbicy-Róžant su a wostanu wotewrjeni

Ralbicy (JK/SN). Wot Swobodneho stata Sakskeje a Zwjazka loni nastajeny digitalny pakt počina so widźomnje a čujomnje wuskutkować. Po tym zo běchu so wšudźe wutworili trěbne techniske wu­měnjenja, zběrachu wučerjo a kubłarjo prěnje nazhonjenja při wuwučowanju a sposrědkowanju wědy z pomocu digitalnych medijow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND