Sportowy pilotowy projekt

wutora, 23. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). Kak dale ze sportowymi towarstwami Budyskeho wokrjesa? Prašenje to, kotrež dźeń a wjetšeje wažnosće nabywa.

Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) je so minjeny štwórtk z iniciatiwu sportowcow wokoło Budyšana Maika Petzolda kaž tež z wokrjesnym sportowym zwjazkom zetkał. Čłonojo iniciatiwy zarjaduja tuchwilu wobstajnje digitalnje organizowane sportowe podawki. Tak tež zaso njedźelu, 28. februara, pod hesłom „Mobilizujemy za sport a zběramy zhromadnje kilometry“. Po móžnosći měli sportowcy 10 000 krokow běžeć, štož wučinja něhdźe šěsć do sydom kilometrow“, rjekny čłon iniciatiwy, Budyski triatlet Maik Petzold. Tež ći, kotřiž chcedźa skerje w sportowym studiju trenować, móža sej wotbyte kilokalorije na kilometry přeličić dać. Wobdźělenje na mjeztym třećej tajkej akciji płaći euro. Dalše informacije steja na internetnej stronje www.vereinszukunft-gestalten.de.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND