Dale derje wotwažować

wutora, 23. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Planowanje šulskeje syće Budyskeho wokrjesa delanskich radźićelow wužaduje

Ralbicy (JK/SN). Na dnjowym porjedźe mnohich, tež serbskich gmejnow steja tele dny plany šulskeje syće Budyskeho wokrjesa. W gmejnam předležacych podłožkach k wobzamknjenju wšak wokrjes zawěsća, zo maja wšitke šule dalewobstaće zawěsćene. W trěbnym wobzamknjenju dźe jeničce wo to, zo šulski nošer, přewažnje su to na serbskich wsach gmejny, tele rjadowanje na wědomje bjerje a swoje plany na přichod kubłanišća wusměri.

Serbske a dwurěčne šule maja při planowanju šulskeje syće wosebje wobkedźbować. Hižo zestawa rjadownjow kaž tež jich wulkosć a čarowosć lětnikow ma so runje tak wobkedźbować kaž planowanje trěbnych busowych čarow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND