Poskići nowy wukubłanski směr

srjeda, 24. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Nowe treningowe labory skića wukubłancam na fachoweho hladarja dobre wuknjenske wuměnjenja. To zwjesela tež nawodnicu Wojerowskeho kubłanišća za medicinske a socialne powołanja (BMS) Evelyn Naupert (nalěwo), zastupowaceho nawodu šule Torstena Rentscha a sobudźěłaćerku Claudiju Barthel. Foto: Silke Richter Nowe treningowe labory skića wukubłancam na fachoweho hladarja dobre wuknjenske wuměnjenja. To zwjesela tež nawodnicu Wojerowskeho kubłanišća za medicinske a socialne powołanja (BMS) Evelyn Naupert (nalěwo), zastupowaceho nawodu šule Torstena Rentscha a sobudźěłaćerku Claudiju Barthel. Foto: Silke Richter

Fleksibelne, moderne a swójbne kubłanišćo we Wojerecach

Wojerecy (SiR/SN). Na kubłanišću za medicinske a socialne powołanja (BMS) na Wojerowskej Friedricha Löfflerowej hasy chcedźa wot měrca nowy wukubłanski směr zahajić. Wučerjo a nawodnistwo zarjadnišća maja najebać masiwne wobmjezowanja nowe ideje a wudźeržuja wobstajny zwisk k šulerjam, zo bychu mjezsobnosć a swójbnu atmosferu dale hajili. Njedawno hakle su młodej maćeri dalokowuwučowanje sobotu dopołdnja zmóžnili, dokelž njehodźeše so wuknjenje hinak zrjadować. „Wažne nam je, zo smy fleksibelni a zo so dźěłowym a wukubłanskim wikam z načasnymi wuměnjenjemi a motiwaciju přiměrjamy“, měni zastupowacy šulski nawoda Torsten Rentsch. Tak posrědkuje Wojerowska BMS šulam regiona nadal tak mjenowane powołanske pakety, zo bychu přichodnych absolwentow wo wukubłanskich poskitkach informowali. „Čas lock­downa zmysłapołnje wužiwamy“, praji sobudźěłaćerka za zjawnostne dźěło BMS Claudia Barthel. Klětu wobsteji šula 30 lět. Mjeztym su tam wjacore sta šulerjow za hladanske powołanja wukubłali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND