Kubłanišći dale digitalizuja

srjeda, 24. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Město Kulow Krabatowu zakładnu šulu kaž tež wyšu šulu „Korla Awgust Kocor“ w swojim nošerstwje tež dale z načasnej kompjuterowej techniku wuhotuje, kaž měšćanosta Markus Posch (CDU) po­twjerdźa. 9. februara, tak wón informuje, stej wobě kubłanišći cyłkownje 36 tabletowych PCjow a dalšu techniku dóstałoj, kotrež móža wosebje šulerjo wužiwać. Mjez wuknjacymi a wuwučowacymi bě wjeselo wulke.

Kulowske předewzaće Tobiasa Mänzela Metocom kompjuter a telekommunikacija je nastroje wobstarało a w nadawku města instalowało. „Financowane bu wšitko ze spěchowanskich srědkow po wukazu Sakskeje, mobilne nastroje spěchować. Markus Posch dodawa: „Nakup dalšich tablet-PCjow kaž tež interaktiwnych taflow zmóžnjamy ze srědkow ­digitalneho pakta za šule. Předdźěła, z kotrymiž smy předewšěm trěbnu infrastrukturu we woběmaj kubłanišćomaj wutworili, běchu hižo wšelake předewzaća loni w lětnich prózdninach ­wukonjeli.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND