Kulturny centrum wobnowjeja

pjatk, 26. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W chódbje Serbskeho kulturneho centruma Slepo ma přichodnje galerija nastać. Foto:  Jost Schmidtchen W chódbje Serbskeho kulturneho centruma Slepo ma přichodnje galerija nastać. Foto: Jost Schmidtchen

Slepo (JoS/SN). Z programom „NEUSTART KULTUR“ spěchuje Zwjazk tuchwilu z nimale miliardu eurow 90 dźělnych pomocnych programow w medijowym a kulturnym wobłuku. Serbski kulturny centrum (SKC) Slepo z toho tohorunja profituje. „Tež my wužiwamy składnosć, so na znowawotewrjenje našeho domu derje přihotować. Po tym zo smy loni zachod­ znowa wuhotowali, přetworjamy nětko běrowowu chódbu na galeriju. Přichodnje ma wona trochu šěrša być“, rozłožuje nawodnica SKC Sylwija Panošina. Informaciska sćěna ma so potom w zelenej barbje błyšćić. Tam chcedźa najprjedy wobrazy Uty Stastny ze Slepoho předstajić. Jeje loni 1. nowembra wotewrjenu wustajeńcu „Impresije zbliska a zdaloka“, kotruž je lědma štó widźał, su zaso wot­twarili. Chcedźa pak ju potom jako prěnju pokazać – w ćmowozelenej barbje perfektnje wobswětlenu. Saněrowanske dźěła ma Slepjanski fachowy zawod na starosći.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND