Staru pěstowarnju spotorhaja

pjatk, 26. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zajimcy móža sej do toho wokna a durje wotewzać

Chrósćicy (SN/MiR). Přichodny tydźeń hižo chcedźa z prěnimi dźěłami za spo­torhanje Chróšćanskeje stareje pěsto­warnje započeć. To zhonichu čłonojo Chróšćanskeje gmejnskeje rady na swojim wčerawšim posedźenju. Wupisanje loni je jara wuspěšne było. 14 předewzaćow, kotrež su na torhanje twarjenjow specializowane, bě wo wotpowědne po­dłožki prosyło, dźewjeć z nich poskitk wotedało. Gmejna bě za projekt maksimalnje 100 000 eurow zaplanowała. Najwyši a tak hranicu přesahowacy poskitk bě 117 967 eurow. Najniši porno tomu zapoda Klukšanska recyclowanska tzwr. Wona chce dźěła za 66 840 eurow wu­konjeć. Wažne je, zo so spěšnje zahaja, wšako ma spotorhanje hač do apryla zakón­čene być, hdyž chcedźa nawróćace so ćaha­we ptački tu zaso hnězdźić. Tak bě trjeba, zo gmejnscy radźićeljo wčera wo přepodaću nadawka wothłosuja. Jich rozsud­ bě jednohłósny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND