LaNU namołwja: Won do přirody

pjatk, 26. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (SN/MiR). Donětka su sej šu­lerjo serbskich a serbšćinu podawacych šulow wulećeli mjez druhim na pućowanskim dnju do Sakskeje Šwicy. Tuchwilu pak to móžno njeje. Sakski krajny zarjad za škit přirody LaNu pak poruča swójbam sej tam dojěć, wobkedźbujo wobmjezowanja korony dla. Wotnětka hač do 15. meje maja tam wosebitu akciju centruma Narodny park Sakska Šwica. Wona zestaja so z wubědźowanja wobrazow a powědančkow, kwisa kaž tež přewodnika za ekskursije. Kóždemu wobdźělnikej je přewostajene, kotry kamušk z małeho mozaika sej wubjerje abo hač kóždy poskitk wužije. Wobdźělnicy móža wobrazy zhotowić, sej powědančka wumyslić a na prašenja w kwisu wotmołwić. Přewodnik ekskursije w formje z wobrazami wuhotowaneho lista njeje jeničce dźěćom zajimawy, ale tež dorosćenym sobupućowacym a tuž zajimawa literatura wšitkim, kotřiž so za přirodu zajimuja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND