Hdźe nowu pěstowarnju twarić?

srjeda, 10. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Hdźež steji pódla Chasowskeho wětrnika hišće bungalow z časa NDR, chcedźa přichodnje dom kata z Lišeje hory znowa natwarić. Foto: Jan Kral Hdźež steji pódla Chasowskeho wětrnika hišće bungalow z časa NDR, chcedźa přichodnje dom kata z Lišeje hory znowa natwarić. Foto: Jan Kral

Njeswačidło (JK/SN). Přihoty za twar noweje pěstowarnje w Njeswačidle naby­waja dźeń a konkretniše formy. Na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady informowaše wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) radźićelow wo njedawnym wuradźowanju z młodźinskim zarjadom Budyskeho wokrjesa. Tón předpołoži Njeswačanskej gmejnje ličby, kelko dźěći přichodnje tam budźe. Ličby su za­kład za to, postajić wulkosć domu, štož je zdobom wuchadźišćo planowanja kaž tež nastork, wotpowědnu ležownosć namakać.

Po tuchwilnym stawje chcedźa dnjowe přebywanišćo za 120 dźěći twarić. Wo­komiknje hišće wo tym rozmysluja, zaplanować 30 městnow za hort. W zakładnej šuli maja tuchwilu 87 hortowych dźěći, a jich je dźeń a wjace. Wjace městna za hort­ měli tež po słowach nawodnicy twarskeho zarjada gmejny Kerstin Ullrich wobkedźbować. Hewak dyrbjeli w šuli jednu­ rumnosć na hort přetworić, štož pak njeje spomóžne, dokelž je tež ličba rjadowniskich stwow w šuli dale trěbna.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND