Kubłanišćo zdźěla zaso wotewrjene

póndźela, 15. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Smochčanskej cyrkwi swjateho Bena wot wčerawšeho zaso wobstajnje zjawne Bože mšě swjeća.  Foto: Martina Haschke W Smochčanskej cyrkwi swjateho Bena wot wčerawšeho zaso wobstajnje zjawne Bože mšě swjeća. Foto: Martina Haschke

Smochćicy (SN/MWj). Za wopytowarjow trochu šěršo wočinjene su nětko wrota Smochčanskeho kubłanišća swj. Bena. Tam móža wotpowědnje škitnym postajenjam korony dla zaso wšelake kursy přewjesć, rěka w nowinskej zdźělence. Mjez druhim su to kubłanja k přewinjenju pandemije, powołanske dalekubłanja, kotrež njehodźa so wotstorčić, kursy za wohnjowych wobornikow, wuchowan­skich a katastrofowych pomocnikow, kursy za hladacych přiwuznych kaž tež dalekubłanja za sobudźěłaćerjow w strowotniskich fachowych powołanjach.

Za wšitke dalše kursy wostanje Smochčanske kubłanišćo najprjedy dale zawrjene. Wšitke swójske prezencne zarjadowanja su hač do kónca apryla wotprajene. Aktualne informacije wo poskićenych kursach a wo wuměnjenjach, kak hodźeli so wone přewjesć, nadeńdu zajimcy internetnje pod www.bildungsgut-schmochtitz.de.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND