Kriminalita chětro rozdźělna

wutora, 16. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Padustwa wučinjeja najwjetši dźěl kriminelnych deliktow we wobłuku Zhorjelskeje policajskeje direkcije.  Foto: pixabay/Steffen Salow Padustwa wučinjeja najwjetši dźěl kriminelnych deliktow we wobłuku Zhorjelskeje policajskeje direkcije. Foto: pixabay/Steffen Salow

Zhorjelska policajska direkcija statistiku za lěto 2020 wozjewiła

Zhorjelc/Budyšin (SN/MWj). Z dokładnje 33 333 padami w lěće 2020 hiba so ličba kriminelnych deliktow we wobłuku Zhorjelskeje policajskeje direkcije dale na niwowje zašłych lět. Wot lěta 2014, jako registrowachu 41 000 padow, ličba wobstajnje woteběra. To wuchadźa ze statistiki lońšeho lěta za Budyski a Zhorjelski wo­krjes, kotruž su tele dny wozjewili. Ně­hdźe dwě třećinje wšěch deliktow móžachu wujasnić. To je pjeć procentow wjace hač w sakskim přerězku, zdźěli policajski prezident Manfred Weißbach. Ćežišćo w najwuchodnišej policajskej direkciji Sakskeje bě wobsydstwowa kriminalita.

We woběmaj wokrjesomaj bě kriminalita loni znowa chětro rozdźělna. Byrnjež w Budyskim wokrjesu z 300 000 woby­dlerjemi nimale 50 000 wjace bydliło, hač w Zhorjelskim, bě tu ličba zwěsćenych deliktow wjele mjeńša. Mjeztym zo bě jich w Budyskim wokrjesu 14 470 padow, zličichu w Zhorjelskim 18 863. Wotpowědnje rozdźělnje běchu wobydlerjo potrjecheni. Objektiwniša je ličba njeskutkow, přeličena na 100 000 wobydlerjow. Ta wučinješe w Budyskim wokrjesu 4 827, w Zhorjelskim pak 7 464.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND