Dalše srědki za digitalizaciju

wutora, 16. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MWj). Runje tak njewšědnu kaž zajimawu předstawu móhli nětko w Budyšinje zwoprawdźić. Tu móžeš bórze nimale 400 lět do zašłosće pohladać a čitać, wo čim běchu čłonojo měšćanskeje rady na přikład na swojim pose­dźenju w měrcu 1624 rěčeli a što běchu tehdy wobzamknyli. Za to njetrjebaš ani staroněmske pismo wobknježić a móžeš něhdźe po puću abo tež doma być. ­Wšo to zmóžnjeja spěchowanske srědki Zwjazka k zwoprawdźenju digitalneju projektow, wo kotrež je so Budyski archiwny zwjazk prócował a mjeztym při­zwolene dóstał, kaž w nowinskej zdźělence tudyšeho měšćanskeho zarjadnistwa rěka. Jónu jedna so wo to, spřistupnić historiske radne protokole z časa wot lěta 1623 do 1832 přez swobodnu internetnu stronu Read & Search. Tamny projekt je digitalizować a online spřistup­nić protokole posedźenjow měšćanskich radźićelow w času wot 1945 do 1990.

Teksty starych radnych protokolow spóznać radźi so z technologiju „Trans­kribus“, wuwitej we wobłuku projektow Europskeje unije. Wo jeje wudźeržowanje stara so Uniwersita Innsbruck.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND