Zadźěwki poněčim wotstronjeja

štwórtk, 18. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada koncept za busowe zastanišća wobzamknyła

Rakecy (JK/SN). Po płaćiwych zakonjach maja w Němskej busowe zastanišća zasadnje za wužiwanje bjez zadźěwkow wukmanjene być. Termin, trěbne na­prawy zakónčić, je drje hižo překročeny, Sakska pak je gmejnam hladajo na objektiwne přičiny při twarskich naprawach wjace chwile přizwoliła, žadanjam zakonja wotpowědować.

W Rakečanskej gmejnje maja cyłkownje 21 zastanišćow z 39 składnosćemi, do a z busow aktualnych linijow za- a wulězć. Gmejna je za zwoprawdźenje bjezbarjerneho přistupa do busow nastajiła wotpowědny koncept a k tomu prioritnu lisćinu. Při tym złožowaše so na ličby, kotrež bě wot Budyskeho krajnoradneho zarjada dóstała. Te wuprajeja, kelko ludźi wěste zastanišća w kotrych časach wužiwa. Tak su zastanišća do wažnych a mjenje wažnych zarjadowali, wukmanjene pak budu wšitke. Na někotrych wsach su zastanišća hižo w žadanym stawje, tak na přikład w Kamjenej a Ko­morowje. Lětsa budźe to zastanišćo při Cyrkwinskim naměsće w Rakecach.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND