Deficita dla rezerwy rozpušćić poručenje

pjatk, 19. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Naćisk wokrjesnych etatowych wustawkow 2021/2022 chce Budyski wokrjesny sejmik na posedźenju 22. měrca we Wojerowskej Łužiskej hali schwalić. Minjene lěta bě to stajnje hižo w decembrje.

Budyšin (SN/at). Situacija po jednym lěće z koronapandemiju a z njeje wurosćace njedostatki tež nastupajo financne wuhotowanje wokrjesow a komunow zwobraznjeja wonkowne wuměnjenja za nowy dwójny etat. Hačrunjež z naćiska wuchadźa, zo wo­krjesne zarjadnistwo lětsa a klětu tak mjenowany wotedawk na wo­krjes z 32 procentami stabilny dźerži, je tam runje tak móžne zwyšenje wo dwaj na 34 procentow w lěće 2023 zapisane. Zo njebychu lětsa a klětu wokrjesny wotedawk změnić trjebali, dyrbi wokrjes swoje financne rezerwy rozpušćić. Naćisk wupokaza deficitaj lětsa něhdźe 21 a klětu nimale 20 milionow eurow. Chcedźa jej ze srědkami z rezerwow wurunać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND