Pytaja darićelow pjenjez za wodu

pjatk, 19. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (UP/SN). Něhdźe 150 koparjow, najwjetši dźěl dźěći a młodostni, je tuchwilu w Pančičansko-Kukowskim Sportowym towarstwje Marijina hwězda aktiwnych. Tydźensce trenuja woni we wšelakich mustwach wjacore razy na sportnišću, hdźež so tež mišterstwowe a pokalne hry wotměwaja. Trawnik, kotryž maja za to k dispoziciji, bu hižo w 1970tych lětach připrawjeny, w njeličomnych čestnohamtskich hodźinach hladany a w dobrym stawje dźeržany.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND