86 namjetow za město zapodali

póndźela, 22. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku wobydlerskeho etata chcedźa we Wojerecach skulpturu „Čorna róža“ ponowić.  Foto: Gernot Menzel We wobłuku wobydlerskeho etata chcedźa we Wojerecach skulpturu „Čorna róža“ ponowić. Foto: Gernot Menzel

Třeći raz ma město Wojerecy lětsa wobydlerski etat. Mjeztym zo je wosebita dźěłowa skupina wo idejach za wokolne wsy hižo wuradźowała, stejachu njedawno namjety za město same w srjedźišću.

Wojerecy (AK/SN). Za Wojerowski wobydlerski etat je za město same 86 namjetow dóšło. „To je wjele mudrych a dobrych idejow. Kóždy namjet je hódny, zo wo nim rěčimy“, měni nawoda dźěłoweje skupiny Uwe Blazejczyk. Tak jedna so wo wobswětowe temy runje tak kaž wo zachowanje pomnikow a ponowjenje hrajkanišćow a twarjenjow.

Ludźo mjez druhim namjetuja, restawrować skulpturu „Čorna róža“ w by­dlenskim kompleksu VI w nowym měsće. Pod hołym njebjom je wona minjene lěta poćerpjeła, čehoždla chcedźa ju nětko ponowić. Samsny namjet běchu wobydlerjo hižo 2019 zapodali. Tehdy pak wuslědk wothłosowanja dosahał njeje. Dalša ideja měri so na park při wopomnišću na Bonhoefferowej. Tam pobrachuja ławki a papjerniki. Tež schód a přijězd za chorobne stoły, dźěćace wozyčki a kolesa dyrbjeli ponowić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND