Wokrjesny etat za lěće 2021/2022 schwaleny

wutora, 23. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Po něhdźe pjeć hodźinach je Budyski wokrjesny sejmik wčera we Wojerecach wokrjesne etatne wustawki 2021/2022 wobzamknył, tworjo tak zakładny konsens nastupajo srjedźodobne financne planowanje hač do lěta 2025.

Wojerecy (KD/SN). Diskusiju wo dwójnym etaće z cyłkownej sumu něhdźe jedneje miliardy eurow je frakcija AfD zahajiła. Dokelž pandemije dla dochody wo­teběraja a wudawki rozrostuja, hrozy wokrjesej hižo w lěće 2023 minus 21 000 eurow, lěto pozdźišo budźe to 16,8 milionow eurow, wuswětli frakciski předsyda Henry Nitzsche. Tele wuwiće móžetej jenož konsekwentna konsolidacija bud­geta a hnydomne pytanje ze rezerwami zadźeržeć. AfD ma za trěbne ličbu per­sonala pomjeńšić, dokelž wobydlerstwo ­na teritoriju wobstajnje woteběra. Hans-Jürgen Stöber z frakcije Lěwicy nima to za spomóžne. Wšako ličba tych ludźi přiběra, kotřiž pomoc na młodźinskim abo socialnym zarjedźe pytaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND