Jednore, ale wěste wašnje

srjeda, 24. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Jedne z twarnišćow Rakečanskeje gmejny je tuchwilu wutwar Jitkowskeho puća na přemysłownišću bywšich mechaniskich dźěłarnjow.  Foto: Jan Kral Jedne z twarnišćow Rakečanskeje gmejny je tuchwilu wutwar Jitkowskeho puća na přemysłownišću bywšich mechaniskich dźěłarnjow. Foto: Jan Kral

Z wobnowjenjom dróhow maja w Rakecach dobre nazhonjenja

Rakecy (JK/SN). Runja druhim gmejnam steja tež w Rakecach před wulkim wužadanjom, komunalne dróhi dale w dobrym a wužiwajomnym stawje dźeržeć abo je do tajkeho dóstać. Zo bychu to z wobmjezowanym etatom 76 000 eurow k spokojnosći wšitkich potrjechenych zdokonjeli, su sej prioritnu lisćinu nastajili. Po njej chcedźa postupować. Na minjenym posedźenju gmejnskeje rady je nawodnica twarskeho zarjada gmejny Martina Nytsch hromadźe z wjesnjanostu Swenom Nowotnym (CDU) lisćinu a naprawy k wobnowjenju abo wupo­rjedźenju mjenowanych dróhow předstajiła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND