Krućiše prawidła dla korony

wutora, 30. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Wot dźensnišeho płaća w Budyskim wokrjesu zaso krućiše postajenja, kotrež předpisuje sakske škitne postajenje wo koronje za pad, zo je incidenca po Roberta Kochowym instituće we wokrjesu tři dny za sobu nad 100.

To nastupa zakaz pića alkohola na wot komunow postajenych městnach a wopušćenje bydlenja jenož wažneje přičiny dla. Tajke přičiny su we wosebitym hamtskim łopjenu wokrjesa wozjewjene a pod přistupne. W priwatnych rumnosćach smědźa so přisłušnicy jedneje domjacnosće jenož hišće z dalšej wosobu zetkać, dźěći hač do 15 lět su z toho wuwzate.

Wšitke dnja 8. měrca postajene wolóženja je Budyski krajnoradny zarjad cofnył. K tomu słuša zakaz skupinskeho sporta w towarstwach za dźěći a młodostnych. We wikowanju njesmědźa wobchody click & meet dlěje poskićeć. Krajnoradny zarjad pak mnohich naprašowanjow dla wobkrući, zo njejsu twarske wiki, zahrodne wiki, kwětkowe wobchody a kniharnje potrjechene, wone su za kupcow pod płaćiwymi naprawami hygieny dale wočinjene. Dale móžne su nimo toho wotewzaća a dodawanja, mjez druhim click & collect.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND