Sejmik naćisk wotpokazał

srjeda, 31. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes Budyšin chce wo dźělnym planowanju syće powołanskich šulow w Sakskej hišće raz jednać.

Wojerecy (KD/SN). Na minjenym wuradźowanju Budyskeho wokrjesneho sejmika we Wojerowskej Łužiskej hali je gremij noworjadowanje struktury powołanskich šulow w Sakskej rozjimał. Dotal njeje wokrjes naćiskej dźělneho planowanja šulskeje syće přihłosował.

Kaž prěni přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz (CDU) rozłoži, chcychu wuwažene rozdźělenje powołanskošulskich poskitkow w bjezwokrjesnych městach a wo­krjesach docpěć. „To njeje so dotal poradźiło. Přewjele wučomnikow hišće w Drježdźanach, Lipsku a Kamjenicy wuknje. Tež wukubłanje na rěznika abo technikarja za mechatroniku w Budyskim powołanskošulskim centrumje (BSZ) bórze wjace móžne njebudźe. Tohorunja přichodne frizerki, kucharki a pjekarjo tam potom hižo wuknyć njemóža, byrnjež modernu techniku k dispoziciji měli“, rjekny Wićaz.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND