Nutřkowne město wožiwić

wutora, 13. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wo atraktiwne nutřkowne město stara so we Wojerecach cityjowy management, kotryž chcedźa přichodnje dale wjesć.  Foto: Silke Richter Wo atraktiwne nutřkowne město stara so we Wojerecach cityjowy management, kotryž chcedźa přichodnje dale wjesć. Foto: Silke Richter

W cityjowym managemenće města Wojerec je nětko k personalnym změnam dóšło. Přiwšěm ma so projekt dale wjesć, kaž na posedźenju měšćanskeje rady rěkaše.

Wojerecy (AK/SN). Cityjowy management za wožiwjenje hospodarstwa a kultury nutřkowneho města Wojerec a za zesylnjenje předewzaćelow ma so dale wjesć. To zdźěli Wojerowski wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) na zašłym posedźenju tamnišich měšćanskich radźićelow. Zakład toho je wobzamknjenje z 10. junija 2015. Tehdy měješe zarjadnistwo z Přemysłowym kruhom za měšćanski přichod z.t. dojednanje wo zwoprawdźenju měšćanskeho managementa wotzamknyć. Zrěčenje płaćeše najprjedy hač do lěta 2019. Na to je podlěšichu, tak zo płaći wone nětko hač do kónca 2021. Dotal skutkowaštaj w managemenće stajnje z poł městnom Dorit Baumeister a Frank Graumüller. Mjeztym je Dorit Baumeister jako nawodnica twarskeho zarjada w Běłej Wodźe skutkować započała. Jeje poł městna tuž tuchwilu wobsadźene njeje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND