Zeleni: Wutwar dróhi je njezmysł

wutora, 13. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Sokolca (SN/MWj). Z wótrymi słowami kritizuje frakcija Zelenych Budyskeho wokrjesneho sejmika planowany wutwar wokrjesneje dróhi K 7239 wot južneje kromy Budyšina přez Sokolcu (Soculahora) a dale hač k statnej dróze S 110 blisko Bónjec (Binnewitz). Techniski wuběrk sejmika bě spočatk měrca wobzamknył, puć za dohromady 4,5 milionow eurow wutwarić. Hłowny argument rěkaše, zo je tuchwilny puć přewuski a zo móžetej nakładnej awće lědma nimo sebje jěć.

Kaž w stejišću wokrjesneho radźićela Zelenych Franka Sühnela rěka, ma jeho frakcija dróhotwarski projekt za dwójny njezmysł, pjenježny kaž tež ekologiski. W hospodarsce napjatym času, hdyž dyrbi wokrjes hdźežkuli móžno lutować, chcedźa za wjele pjenjez puć wutwarić, kiž je hišće w dobrym stawje, jenož dokelž je za wokrjesnu dróhu přewuski. Do planowaneho wotrězka a za nim pak wostanu dróhi potom dale wuske. Nimo toho Sühnel porokuje, zo chcedźa za to něhdźe 12 800 kwadratnych metrow, potajkim nimale dwě koparskej hrajnišći zazyglować a wjace hač sto štomow podrězać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND