W parku błudźenkow maja nětko nowy suweněr

srjeda, 14. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Z přizjewjenjom a aktualnym negatiwnym koronatestom móžeš nětko tež Łužiski park błudźenkow we Wochozach wopytać.  Foto: Peter Radke Z přizjewjenjom a aktualnym negatiwnym koronatestom móžeš nětko tež Łužiski park błudźenkow we Wochozach wopytać. Foto: Peter Radke

Wochozy (AK/SN). We Łužiskim parku błudźenkow Wochozy su srjedź měrca 18. sezonu zahajili. Wo tym pisaja zamołwići w aktualnej Hamorskej gmejnskej nowinje. „Wopytowarjo móža so na nalětnju wuchodźowanku po jónkrótnej krajinje z tysacami kćějatych krokusow, narcisow, tulpow a fijałkow wjeselić. Wočerstwjenje na čerstwym powětře pomha žiwjenske wjeselo zachować a přinjese wotměnu do wšědneho dnja.“ Zdobom skedźbnjeja na to, zo maja so w parku płaćiwe postajenja hygieny dodźeržeć. K tomu mjez druhim słuša, zo maja so hosćo do toho přizjewić a za wopyt negatiwny wuslědk koronatesta předpołožić. Testowanje je w někotrych apotekach darmotnje abo w parku za pjeć eurow móžne. Tež sebjetest so připóznawa, pisomne wobkrućenje wuslědka dosaha. Móžne je přizjewjenje njekomplikowano a krótkodobnje pod telefonowym čisłom 035774/ 556 352 abo e-mailnje pod .

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND